Prohlášení o shodě

dle § 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky dle Nařízení vlády 173 ze dne 25.6.97,

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

 

 1. dle § 6. odst.1, bod a) - toto prohlášení vydává:
  Eva JANOUCHOVÁ - ČEJAN
  Ústřední 58/166, 102 00 Praha 10
  IČO: 44844069

 2. dle § 6, odst.1, bod b) - identifikační údaje o výrobku:
  KOUPELOVÁ SŮL - s vůní bylin
  výrobce: ČEJAN – 102 00 Praha 10
  Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobu, výrobek je za podmínek obvyklého výrobcem určeného použití bezpečný.Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

  Veškeré informace o výrobku dle § 6, odst.1. bodu b) - g):
   1. všeobecný popis výrobku dle § 4, odst.2, bod a)
    KOUPELOVÁ SŮL Základní požadavky na výrobky: organoleptické požadavky, fyzikální a chemické požadavky, mikrobiologické požadavky, dermální tolerance apod. Výrobky odpovídají směrnici č.36/1970 (viz seznam předp.) a ČSN (viz ČSN)
   2. dle par § 4, odst.2, bod b)
    Složení výrobku je uvedeno na etiketě. Požárně technické požadavky na výrobek: nehořlavý. Doprava: jednotlivé přípravky se dopravují v běžných, krytých, čistých dopravních prostředcích, chráněny před povětrnostními vlivy a účinky slunečního světla. Skladování: výrobky se skladují v běžných, suchých, krytých a čistých skladech, chráněny před povětrnostními vlivy a účinky přímého slunečního světla.
   3. dle ! 4, odst. 2, bod c) a d)
     

Funkce výrobku: koupelová sůl

Návod k použití: uveden na etiketě

Trvanlivost: uvedena na etiketě - více než 30 měsíců

 

4/ dle § 4, odst.2, bod e)

přehled technických předpisů a seznam použitých norem

zákon č.20/1966 Sb., vyhláška č.45/1966 Sb., zákon 22/1997 Sb., Nařízení vlády 173/1997,

zákon č.634/1992.

ČSN 68 1507 Šampony a pěnivé přísady do koupele. Společná ustanovení.

Základní směrnice o hygien. požadavcích na kosmetické výrobky,.... č.36/1970, sv.32/1970

Hygienické předpisy MZ ČSR

 

5/ dle § 4, odst.2, bod f)

podniková norma - PN - 14 1189

 

6/ dle § 4, odst.2, bod g)

Posudek Státního zdravotního ústavu - Praha

Závazný posudek Hlavního hygienika ČR - Praha

 

dle § 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky dle Nařízení vlády 173 ze dne 25.6.97,

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

 

dle § 6. odst.1, bod a) - toto prohlášení vydává:
Eva JANOUCHOVÁ - ČEJAN
Ústřední 58/166, 102 00 Praha 10
IČO: 44844069

K prohlášení o shodě se tímto potvrzuje, ze výrobky s obsahem minerálů z Mrtvého moře odpovídají svým charakterem a složením vzorkům, které byly posuzovány autorizovanou osobou a na které byl vystaven kladný posudek z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví.

Potvrzení deklarované výhradním dodavatelem pro ČR - soli z Mrtvého moře

 

Copyright © ČEJAN - Eva Janouchová, 2000 - 2013. Všechna práva vyhrazena / All rights reserved. Webdesign & mastering: Martin Pazdera