Obchodní podmínky

0) DAŇOVÝ DOKLAD

Daňový doklad (faktura) bude vystaven účetním systémem nezávisle na webovém obchodu a přiložen k objednávce a/nebo zaslán e-mailem. Stáhnutelná faktura (PDF) na stránkách obchodu není daňovým dokladem a slouží pouze k přehledu!

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Eva Janouchová - ČEJAN, IČO: 44844069. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.koupelovasul.cz, telefonicky +420-606 398 849 nebo e-mailem (shop@koupelovasul.cz).
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata obvykle do 5 pracovních dní, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem spolu s odkazem kde můžete vaši objednávku sledovat online. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit do té doby, než bude expedována a to telefonicky, či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Může být účtován manipulační poplatek, pokud bylo zboží před zrušením objednávky nestandardně upraveno (např. balné).

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednané zboží lze zaplatit při doručení přepravní službou (na dobírku),  případně fakturou. Objednané zboží vám zašleme přepravní službou na dobírku, nebo si jej můžete vyzvednout v naší kamenné prodejně. Platba v hotovosti není možná, pouze na č. účtu dodavatele.

6) DODACÍ LHŮTA

Pokud není uvedeno, zboží je dodáváno obvykle do 1-10 pracovních dnů od vytvoření objednávky. O změně dodací lhůty budeme neprodleně kupujícího informovat. U produktů s dostupností "na objednávku" je třeba pro zjištění dodací lhůty zaslat email pomocí kontaktního formuláře.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem ručí přepravce.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců nebo expirační doba, podle toho, co vyprší dříve. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu a odstoupit od smlouvy. Podle platného zákona mohou být účtovány poplatky maximálně ve výši nákladů prodejce spojených s expedicí a opětovným přijetím a naskladněním zboží. Právo na vrácení zboží se vztahuje na nepoškozené zboží v původním obalu. Jestliže se u zboží při používání zboží projeví závada zboží, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (shop@koupelovasul.cz), telefonicky +420-606 398 849 či písemně na naši adrese ČEJAN - Eva Janouchová, Ústřední 166/58, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
2) zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu (balíky na dobírku nebudou převzety)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace

Provozovatel:

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright © ČEJAN - Eva Janouchová, 2000 - 2013. Všechna práva vyhrazena / All rights reserved. Webdesign & mastering: Martin Pazdera